Ansvarsförsäkring länsförsäkringar

Ansvarsförsäkring för företag – Länsförsäkringar

Ansvarsförsäkring för företag

En ansvarsförsäkring innebär att du får skydd om ditt företag skulle orsaka skada eller ekonomisk förlust för en kund.

Försäkring för föreningar – Länsförsäkringar

Ett grundläggande skydd för föreningar. Snabb kontakt och lokal kännedom. Ansvarsförsäkring ingår. Kan utökas med tilläggsförsäkringar.

Föreningsförsäkringen är speciellt utformad för föreningsverksamheters unika förutsättningar och villkor.

Försäkring för konsulter och tjänsteföretag – Länsförsäkringar

Med en ansvarsförsäkring får du hjälp i skadeståndsärenden. Om du jobbar med att ge råd till dina kunder har du möjlighet att välja till en …

Försäkring för konsulter och andra tjänsteföretag. Du får ett grundläggande skydd. Ansvarsförsäkring ingår. Ansök direkt.

Företagsförsäkring värd att jämföra – Länsförsäkringar

Ansvarsförsäkring ingår. Om du skulle råka ha sönder något eller orsaka ekonomisk skada hos en kund, kan du bli skadeståndsskyldig. Det kan innebära att du …

Skydd vid skadestånd, intäktsbortfall och för företagets saker.

Försäkring för entreprenad & serviceföretag – Länsförsäkringar

Försäkringen är anpassad för företag som driver verksamhet inom bygg, entreprenad och anläggning. Ansvarsförsäkring ingår. Anpassad efter de krav som ställs …

Entreprenadförsäkring är anpassad för dig som driver företag inom bygg, installation och service med arbetsplats i Norden. Kontakta oss för pris.

Transportöransvarsförsäkring – Länsförsäkringar

… för transportörer och speditörer vid skadeståndskrav – För dig som hanterar eller fraktar varor & gods för annans räkning – Komplett ansvarsförsäkring.

Skydd för transportörer och speditörer vid skadeståndskrav – För dig som hanterar eller fraktar varor & gods för annans räkning – Komplett ansvarsförsäkring

Försäkring för nystartade företag – Länsförsäkringar

Försäkring för nystartade företag

Ansvarsförsäkring. Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet och …

Trygg från dag 1 med vår försäkring för nystartade. 1000 kronor för 6 månader.

Hemförsäkring med skydd för dig, ditt hem och dina saker

Hemförsäkring med skydd för dig, ditt hem och dina saker – Se pris och köp på Länsförsäkringar

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj länsförsäkringsbolag nära dig. Välj, Bergslagen, Blekinge, Dalarna …

Vår hemförsäkring för din villa, lägenhet eller fritidshus skyddar både ditt hem, dig och dina saker. Hemma och på resan!

Försäkringar för företag – Länsförsäkringar

Se alla våra försäkringar för dig, ditt företag och dina medarbetare. Vi har Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Informationen gäller för Länsförsäkringar – …

Sveriges nöjdaste företagskunder enligt SKI. Minska riskerna med en försäkring för bolaget och dina medarbetare.

Försäkring bostadsrättsförening & fastighet – Länsförsäkringar

Ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkring. Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver …

Fastighetsförsäkringen är anpassad för dig som äger eller förvaltar fastigheter, som exempelvis en bostadsrättsförening.

Keywords: ansvarsförsäkring länsförsäkringar, länsförsäkringar ansvarsförsäkring, ansvarsskydd länsförsäkringar, ansvarsförsäkring privatperson länsförsäkringar