Försäkringskassan budget

Försäkringskassans budgetunderlag 2023–2025

Budgetunderlag

Försäkringskassan lämnar härmed budgetunderlag för perioden 2021–2023 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Budgetunderlaget.

Försäkringskassans budgetunderlag 2021–2023

Budgetunderlag

1 jan. 2022 — Delar av de åtstramningar vad gäller Försäkringskassans kostnader som planerades för 2020 för att nå en budget i balans vid utgången av 2021 …

forsakringskassans-budgetunderlag-2022-2024.pdf

Arbetet med att omfördela resurser har inletts med målsättningen att nå och bibehålla en budget i balans från och med utgången av verksamhetsåret 2021. Detta …

Försäkringskassans budgetunderlag 2021–2023

Budgetunderlag

Förälder. E-tjänster och information om föräldrapenning, vab, 10-dagar, graviditetspenning och andra ersättningar för dig som är eller ska bli förälder.

Försäkringskassan: Privatperson

Privatperson – Försäkringskassan

9 jan. 2023 — För 2022 finns det 55 miljoner kronor avsatta i budgeten för medicinsk service, men bidraget betalas ut i efterskott under första kvartalet …

Återstående budget för medicinsk service – Försäkringskassan

för 5 dagar sedan — Samt om Försäkringskassans styrning, insynsråd, allmänna ombud, regeringsuppdrag, budget, skrivelser, årsredovisning och remissvar.

För 2022 finns det 55 miljoner kronor avsatta i budgeten för medicinsk service, men bidraget betalas ut i efterskott under första kvartalet 2023.

Försäkringskassans styrning och uppföljning

Försäkringskassans styrning och uppföljning – Försäkringskassan

18 feb. 2019 — Budgetunderlaget innehåller förslag till finansiering av. Försäkringskassans verksamhet samt sakanslag för de delar av socialförsäkringen och …

Här kan du läsa om hur Försäkringskassan styrs och hur myndighetens arbete följs upp. Samt om Försäkringskassans styrning, insynsråd, allmänna ombud, regeringsuppdrag, budget, skrivelser, årsredovisning och remissvar.

Försäkringskassans budgetunderlag för åren 2020–2022

PM – skrivelse med logo

4 maj 2022 — 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn i statens budget. Vid sidan av statens budget finns dessutom … 2:1, Försäkringskassan.

Socialförsäkringar i statens budget – Regeringen.se

8 nov. 2022 — I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen att det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag ska förlängas till …

Området Socialförsäkringar omfattas av utgiftsområdena 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderd…

Reformer inom socialförsäkringar för att stärka Sverige i en …

Reformer inom socialförsäkringar för att stärka Sverige i en utmanande tid – Budget 2023 – Regeringen.se

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2023 en rad förslag inom socialförsäkringar som ska öka välfärden i Sverige. Förslagen bygger på en…

Keywords: försäkringskassan budget