Kompetenser arbetsförmedlingen

Hitta dina dolda kompetenser – Arbetsförmedlingen

Exempel på kompetenser · Kritiskt tänkande: Du har förmågan att tänka utanför ramarna, se kritiskt på fakta och granska var uppgifter kommer från. · Säljkompetens …

Identifiera dina kompetenser – Arbetsförmedlingen

använda dina kompetenser i Sverige, få information om hur du kan gå vidare, komplettera din utbildning, praktisera eller göra en validering.

Ta reda på vem du är – Arbetsförmedlingen

När du är klar med alla övningar sammanfattar du vad du har kommit fram till. Fyll i dina kompetenser, erfarenheter och intressen i Mitt jobb-jag.

Självskatta dina kompetenser inom fastighetsbranschen

fastighetsvärd. Bedöm dina erfarenheter och kompetenser med stöd av nedanstående nivåer så att du kan få så bra stöd som möjligt från Arbetsförmedlingen.

Självskatta dina kompetenser som anläggningsarbetare

Bedöm dina erfarenheter och kompetenser med stöd av nedanstående nivåer så att du kan få så bra stöd som möjligt från Arbetsförmedlingen. Du kan utgå från …

Kompetensutvecklingen på arbetsmarknaden till år 2030

av K Eriksson — Denna rapport visar hur efterfrågan på kompetenser och förmågor kan förändras till år 2030. Rapporten beskriver med stora penseldrag hur.

Det behöver du kunna i framtiden – Arbetsförmedlingen

15 feb. 2021 — Varför kan det bra att veta hur kompetenskraven förändras? · Enklare kognitiva arbetsuppgifter minskar, vad menas med det? · Manuella och fysiska …

Tar robotar och datorer alla jobb i framtiden? Vad är viktigt att tänka på för att vara redo i förvandlingens tid? Vi ställde några frågor till Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen som nyligen släppt en rapport om hur kompetenskraven på arbetsmarknaden förändras fram till 2030.

Mjuka och hårda kompetenser – Arbetsförmedlingen – Podcast

Mjuka och hårda kompetenser – Arbetsförmedlingen

2 okt. 2017 — Vad är skillnaden mellan mjuka och hårda kompetenser? Och hur kan jag få en arbetsgivare att se dem? Veckans gäst Omid Rahmanian från …

Vad är skillnaden mellan mjuka och hårda kompetenser? Och hur kan jag få en arbetsgivare att se dem? Veckans gäst Omid Rahmanian från Arbetsförmedlingen berättar mer i det här avsnittet!

Karriärvägledning på egen hand – Arbetsförmedlingen

Så här gör du · kartlagt dina kompetenser · ringat in tänkbara yrken · gjort en plan för att gå vidare.

Självskattning – Arbetsförmedlingen

Gör en egen snabb bedömning av dina yrkeskompetenser. Det ger dig ett bra underlag för fortsatt diskussion med en arbetsförmedlare eller en studie- och …

Keywords: kompetenser arbetsförmedlingen