Kontrollbalansräkning skatteverket

Aktiebolagslagen | Rättslig vägledning – Skatteverket

Aktiebolagslagen | Rättslig vägledning | Skatteverket

Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen kalla till en bolagsstämma ( …

Kontrollbalansräkning vid misstanke om att … – Bolagsverket

Särskilt om ekonomiska svårigheter | Rättslig vägledning | Skatteverket

Enligt Skatteverket kan ett aktiebolag som är skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning vid prövningstillfället men inte var det den 29 februari 2020 få …

Frågor och svar om Kontrollbalansräkning – BFN

28 dec. 2021 — Kontrollbalansräkning vid misstanke om att hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat. När det finns skäl att anta att …

Kontrollbalansräkning – när, hur och varför? – Björn Lundén

Frågor och svar om Kontrollbalansräkning – BFN

17 dec. 2020 — Reglerna om kontrollbalansräkning gäller aktiebolag. Reglerna har betydelse för styrelsens och aktieägarnas ansvar för bolagets …

När måste företaget upprätta en kontrollbalansräkning? Vad är en kontrollbalansräkning? …

Frågor och svar om kontrollbalansräkning – KPMG Sverige

Reglerna om kontrollbalansräkning är till för att skydda bolagets fordringsägare från att företrädarna för ett aktiebolag utnyttjar det faktum att de normalt …

Kontrollbalansräkning – när behövs den? – PwC:s bloggar

Frågor och svar om kontrollbalansräkning – KPMG Sverige

En kontrollbalansräkning ska upprättas när det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet eller om det …

Här hittar du kort och praktisk information om vad som gäller.

Kontrollbalansräkningen skyddar styrelsens ledamöter

19 maj 2017 — En kontrollbalansräkning är ett sätt att skydda ett bolags kapital om det inte har tillräckligt med intäkter i förhållande till kostnaderna, …

Vad är en kontrollbalansräkning? – Bokio

Kontrollbalansräkningen skyddar styrelsens ledamöter

23 juni 2020 — En kontrollbalansräkning är ett sätt att skydda aktiebolagets kapital … att skulden till Skatteverket är kvar och bolaget betalar även en …

En kontrollbalansräkning är ett sätt att skydda aktiebolagets kapital om det inte har tillräckligt med intäkter i förhållande till kostnader. I den här artikeln berättar vi mer om vad kontrollbalansräkning är och varför den behövs.

Behöver ditt företag göra kontrollbalansräkning? Och vad är …

Vad är en kontrollbalansräkning? | Bokio

Tar man inga beslut kring detta kan styrelsen bli personligt ansvariga för de skulder bolaget har. Läs mer om detta hos Skatteverket.

Behöver ditt företag göra kontrollbalansräkning? Och vad är det för något? – larom redovisning AB

16 apr. 2020 — Den 14 november ska inbetalningen vara bokförd på Skatteverkets konto.Att få kvarskatt kan bero på många olika saker. Om en person har fler än …

Keywords: kontrollbalansräkning skatteverket