Skatteverket jordbruksfastighet

Jord- och skogsbruksfastighet – Skatteverket

Jord- och skogsbruksfastighet | Skatteverket

På skatteverket.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys så vi kan …

Denna sida tar upp sådant som är speciellt för jord- och skogsbruk

Kostnader för jord- och skogsbruksfastighet – Skatteverket

Kostnader för jord- och skogsbruksfastighet | Skatteverket

Här beskriver vi vad du får göra för avdrag när det gäller kostnader för …

Vissa kostnader som du har för din jord- eller skogsbruksfastighet får du göra avdrag för direkt och andra ska du göra värdeminskningsavdrag för.

Fastighetsdeklaration, lantbruk – Skatteverket

Fastighetsdeklaration, lantbruk | Skatteverket

Senast den 1 november 2022 ska du ha lämnat deklarationen till Skatteverket. Logga in till e-tjänsten.

Startsidan för e-tjänsten Fastighetsdeklaration, lantbruk

Byggnader och anläggningar på en lantbruksenhet

Byggnader och anläggningar på en lantbruksenhet | Rättslig vägledning | Skatteverket

På skatteverket.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys så vi kan …

Avdrag för hästhållning vid innehav av jordbruksfastighet

Avdrag för hästhållning vid innehav av jordbruksfastighet | Rättslig vägledning | Skatteverket

12 feb. 2007 — Skatteverket anser att övrig hästhållning på en jordbruksfastighet inte har sådan naturlig anknytning till driften av fastigheten, vilket skulle …

Tomtmark och småhus på lantbruk – Skatteverket

Tomtmark och småhus på lantbruk | Skatteverket

Efter att du har lämnat in en fastighetsdeklaration där det framgår att huset är färdigbyggt fastställer Skatteverket ett värdeår för småhuset.

Information om hur du deklarerar småhus och tomtmarker på din lantbruksfastighet, och hur du fyller i bygglov eller en påbörjad nybyggnation.

Deklarera lantbruk (SKV 356) | Skatteverket

Den här broschyren innehåller det viktigaste du behöver veta för att deklarera ditt lantbruk vid fastighetstaxeringen 2020.

Beräkningsenhet – vad omfattar en kapitalvinstberäkning?

Beräkningsenhet – vad omfattar en kapitalvinstberäkning? | Rättslig vägledning | Skatteverket

Vid en delavyttring från en jordbruksfastighet får uppdelningen i privatbostadsfastighet och näringsfastighet betydelse, eftersom begreppet taxeringsenhet inte …

Gränsdragningen mellan privatbostads- och näringsfastighet

Gränsdragningen mellan privatbostads- och näringsfastighet | Rättslig vägledning | Skatteverket

En byggnad som vid ingången av året är ett småhus eller ett hyreshus, behåller sin karaktär under hela det innevarande beskattningsåret. Skatteverket anser att …

Tillsynsresor – Skatteverket

Tillsynsresor | Skatteverket

Du kan få avdrag för resor som du gör i samband med tillsynen av exempelvis en jord- eller skogsbruksfastighet, så kallade tillsynsresor. Fastigheten ska ligga …

Information om tillsynsresor

Keywords: skatteverket jordbruksfastighet